Každé větší město má svůj městský úřad nebo radnici. Čím má město více obyvatel, tím je radnice větší. Radnice v Paříži není samozřejmě žádnou výjimkou. Pařížská radnice De Ville de Paris je velký renesanční palác, který se nachází v centru města. Budova byla vybudována v roce 1533.

Popis pařížské radnice

Budova pařížské radnice se opravdu nedá přehlédnout. Připomíná spíše malý zámeček, který by nedělal ostudu žádné aristokratické rodině. Radniční budovu najdete na nábřeží pravého břehu řeky Seiny.
Název radnice je mírně matoucí

Zajímavý je celý francouzský název pařížské radnice. Celé označení totiž zní "Hôtel de ville de Paris". S hotelem však tato budova nemá vůbec nic společného, žádné luxusní ubytování tady tedy nehledejte.

K radniční budově ze západu přiléhá pěkné náměstí "Place de l'Hôtel-de-Ville". Toto náměstí je minimálně stejně velké jako radniční budova. Náměstí "Place de l'Hôtel-de-Ville" je rovněž velmi rušným a frekventovaným místem, kde se velmi často pořádají rozmanité kulturní a sportovní akce. Běžně se zde kupříkladu pořádají exhibiční zápasy v basketbale a v tenise. V zimních měsících zde pravidelně najdete ledové kluziště či oblíbené ledové skluzavky pro děti. V letních měsících jsou zde zelinářské trhy a mnohé další akce.

Dějiny pařížské radnice

Historie pařížské radnice je velmi dlouhá, neboť sahá až do 13. století. Ve středověku zde stála rovněž radnice, ale byla mnohem menší a méně okázalejší. Po zbourání staré radnice se přistoupilo ke stavbě nové. Celé dílo bylo dokončeno v roce 1533. Radniční budova byla postavena v renesančním slohu. V novodobých dějinách byla pařížská radnice rovněž němým svědkem mnohých bouřlivých událostí. Radniční budova nejvíce utrpěla v revolučních letech. Nejvíce byla poškozena během Velké francouzské revoluce a revoluce roku 1848. Tyto revoluční roky však nebyly nic ve srovnání s rokem 1871, kdy radnice vyhořela. Následně musela být radniční budova řádně opravena, což se stalo v letech 1874 až 1882. Tehdy dostala budova novore­nesanční háv.

Zajímavosti pařížské budovy

Na budově je celkem 136 soch, které představující důležité občany Paříže. K pařížské radnici se můžete dopravit metrem, což je nejsnadnější a nejrychlejší možnost. Vystoupíte na stanici metra Hôtel de Ville. Použít můžete žlutou linku nebo hnědou linku. Pokud se chcete do radniční budovy podívat dovnitř, je potřeba si prohlídku radnice dopředu rezervovat. V přízemí budovy se občas pořádají příležitostní výstavy, které jsou široké veřejnosti rovněž běžně přístupné.

 

Památky