Sainte-Chapelle aneb Svatá kaple je úžasným klenotem francouzské gotické architektury, která byla postavena ve 13. století. Kostel nechal postavit francouzský král Ludvík IX. Věřící v té době přirovnali tento neobyčejný kostel k „bráně do nebes".

Popis kostela

Tento jedinečný skvost gotické architektury najdete na nádvoří Justičního paláce na Ile de la Cité. Úchvatný je tento kostel především zevnitř, kde na vás dýchne neobyčejná atmosféra. Nejvíce oslňující jsou na této církevní stavbě zejména obrovská skleněná okna, která strmě směřují vzhůru do výšky 15 metrů a díky nim je celý vnitřek chrámu doslova jemně prosycen nebesky modrým světlem. Tento fascinující soubor barevných vitráží navíc Svatou kapli dostávají do všech barev nebeské duhy, protože v patnácti oknech jsou vyobrazeny události z Písma svatého. Pozorný návštěvník tam například najde starozákonního Adama a Evu nebo umučení Ježíš Krista. Zvláště za pozornost stojí růžicové okno, kde můžete na 86 tabulkách skla spatřit neobyčejné výjevy z poslední knihy Nového zákona, Zjevení svatého Jana. Rozetové okno daroval kapli v roce 1485 král Karel VIII. V samotném chrámu najdete celkem 1134 sklomaleb, které mají neobyčejnou krásu a půvab.

Sainte-Chapelle vlastní také cenné relikvie

Kostel Sainte-Chapelle však ve svých útrobách neukrývá pouze nádherné okenní vitráže, ale i cenné náboženské relikvie. Velkou zásluhu na pořízení těchto relikvií měl francouzský král Ludvík IX., který mnohé věci odkoupil od tehdejšího byzantského císaře. V minulosti zde byly kupříkladu uloženy zlomky lebky Jana Křtitele, trnová koruna a část Kristova kříže. Ty ovšem byly v průběhu Velké francouzské revoluce částečně zničeny. Zachovala se pouze trnová koruna, která je v současné době vystavena v katedrále Notre Dame.

Vnější výzdoba chrámu je také pozoruhodná

Sainte-Chapelle je rovněž krásný zvenčí. Za pozornost stojí především hlavní portál, kde vás vítá socha Panny Marie, jenž je patronkou kaple. Výška věže je 45 metrů a byla postaven až v roce 1853. Na střeše kostela jsou ještě dvě menší věže, které jsou umně ozdobeny trnovou korunou, což připomíná, že kaple v minulosti vlastnila Kristovu trnovou korunu.

Praktické informace

Kostel Sainte-Chapelle je otevřen po celý rok. Od března do října je církevní objekt přístupný od půl desáté do osmnácté hodiny. Od listopadu do února jsou pak otevírací hodiny od desáté do sedmnácté hodiny. Nejbližší stanicí metra je stanice Cité. Vstupné stojí osm euro.

Památky